fbpx
Img

Jak cudzoziemiec bez Karty Polaka może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Polska jest atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców, głównie Ukraińców i Białorusinów, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Europie. Wynika to z jej położenia geograficznego, dobrze rozwiniętej infrastruktury, dostępności zasobów i wykwalifikowanej siły roboczej. Co więcej, Polska jest członkiem Unii Europejskiej i ma stabilną gospodarkę, co czyni ją atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji.

Proces rejestracji spółki w Polsce może być jednak skomplikowany i wymaga znajomości lokalnych przepisów, a przede wszystkim języka polskiego. Aby uprościć ten proces, można zwrócić się do doświadczonych profesjonalistów, którzy mogą pomóc w rejestracji prawnej spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych, a także w wyborze lokali do wynajęcia, rejestracji pojazdów na potrzeby firmy, rejestracji licencji itp. Wszystkie te usługi świadczy tylko jedna firma – M&M Biuro, która mieści się w samym sercu Warszawy i jest gotowa pomóc młodym przedsiębiorcom we wszystkich formalnościach.

Jakie rodzaje spółek są najczęściej wybierane przez obcokrajowców w Polsce?

Istnieje kilka rodzajów spółek, które można zarejestrować w Polsce. Jednym z najpopularniejszych typów jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), co oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to rodzaj spółki, która ma ograniczoną odpowiedzialność właścicieli, co oznacza, że nie są oni osobiście odpowiedzialni za długi spółki. Jednakże, aby zarejestrować spółkę Sp. z o.o. wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 5.000 PLN (około 1.200 EUR).

Innym rodzajem spółki, którą można zarejestrować w Polsce, jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Jest to rodzaj spółki, która może być zarejestrowana przez jedną osobę i nie wymaga minimalnego kapitału. Właściciel nie ma jednak ograniczonej odpowiedzialności i osobiście odpowiada za długi spółki.

Jak otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą dla Ukraińców bez Karty Polaka?

Do marca 2022 r. tylko cudzoziemcy posiadający jeden z następujących dokumentów mogli zarejestrować taką działalność: kartę pobytu, kartę Polaka lub kartę pobytu.

Jednak ze względu na duży napływ uchodźców z Ukrainy, Polska zdecydowała się złagodzić przepisy dla utalentowanych przedsiębiorców, którzy mają teraz prawo otworzyć własną firmę na terytorium Polski, mając pod ręką minimalny pakiet dokumentów.

Otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą mogą teraz Ukraińcy, którzy:

-przekroczą granicę po 24 lutego 2022 r.

-posiadają PESEL ze statusem UKR

I to wszystko! Nie jest również konieczne wpłacanie kapitału początkowego na otwarcie IE w Polsce. A jeszcze łatwiej, jeśli zrobisz to wszystko za pośrednictwem M&M Biuro w Warszawie, gdzie wszystkie formalności załatwią prawdziwi profesjonaliści. Pracujemy szybko i dokładnie, mamy duże doświadczenie i pomożemy Ci otworzyć własną firmę w Polsce!

Jak działa założenie spółki w Polsce?

Istnieje kilka kroków, aby zarejestrować firmę w Polsce.

1.Wybierz rodzaj spółki i zarejestruj ją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.Rejestracja w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) i REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej).

3.Rejestracja w systemie ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), który jest odpowiedzialny za ubezpieczenia społeczne.

Oprócz rejestracji firmy, konieczne jest również uzyskanie licencji na określone rodzaje działalności oraz prawidłowe wybranie kategorii działalności.

Czy trzeba mówić, że wszystkie wyżej wymienione instytucje to ciemny las, w którym nieprzeszkolona osoba może się łatwo zgubić? W Polsce niestety nadal istnieje duża biurokracja i jeśli przegapisz jeden dokument lub przyniesiesz niewłaściwy, ryzykujesz, że zostaniesz odrzucony. Zalecamy skontaktowanie się z nami, ponieważ wielokrotnie przechodziliśmy przez tę procedurę i wiemy, jakie pułapki możesz napotkać.

ZADZWOŃ DO NAS TERAZ I UZYSKAJ PORADĘ, JAK OTWORZYĆ FIRMĘ W POLSCE!

+48 735 460 057

+48 532 317 831

Wszyscy posłańcy!