fbpx

Usługi które świadczymy

Nasz zespół pomoże Ci z wieloma problemami związanymi z dokumentami w Polsce!

 • Ubezpieczenie

 • Legalna ochrona

 • Postępowanie karne

 • Sprawy cywilne

 • Pomoc w polisie ubezpieczeniowej

 • Zmiana praw na język polski

 • Pomoc przy rejestracji pojazdu

 • Inne usługi prawne

Tłumaczenie dokumentów

 • Specjalizujemy się w tłumaczeniach pisemnych i ustnych.
 • Wykonujemy tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński i rosyjski oraz z ukraińskiego lub rosyjskiego na polski.
 • Tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego i rosyjskiego.
 • Wykonujemy również tłumaczenia specjalne.
Img

Uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce

 • Wybieramy najlepszą drogę uzyskania pozwolenia na zakup nieruchomości.
 • Zezwolenie dla cudzoziemca na nabywanie nieruchomości w Polsce wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile sprzeciw nie zgłosi Minister Obrony Narodowej lub Minister Rolnictwa
 • Zezwolenie jest ważne przez dwa lata
Img

Dowiedz się więcej

Pomożemy Ci w uzyskaniu licencji:

 • Na UBER/BOLT
 • Do przewozu osób
 • Licencja transportowa do 3,5 tony
 • Licencja na transport powyżej 3,5 tony
 • Licencje na transport międzynarodowy
 • Inne licencje
Img

Pełnomocnictwa

 • Za samochód
 • Do uzyskania zgody na wyjazd dziecka za granicę
 • Wydania dziecku wizy i paszportu
 • Na zakup nieruchomości i rejestrację
 • Na nabycie nieruchomości i rejestrację, na otwarcie lub sprzedaż firmy i z innych powodów
Img

Postępowanie odwoławcze

 • Osobom, którym odmówiono w wydaniu zezwolenia na pobyt, pomagamy odwołać się od tej decyzji
 • W tym celu przeprowadzamy proces odwoławczy, na który strona ma 14 dni
 • Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, zalecamy skontaktowanie się z naszymi prawnikami w celu uzyskania porady prawnej
 • Jeśli nie otrzymasz decyzji w ciągu 1 miesięcy od złożenia wniosku lub w ciągu 1 miesiąca od złożenia odwołania, pomożemy Ci złożyć wniosek o przyspieszenie sprawy lub ponaglenie
 • Należy pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny, a podstawą pobytu jest złożone odwołanie
Img

Możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego:

Uznanie przez Wojewodę

 • Przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenia na pobyt stały oraz posiada stałe i regularne źródło utrzymania dochód w Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego
 • Przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 2 lat (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego) i pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez okres co najmniej 3 lata lub jest bezpaństwowcem
 • Posiada status uchodźcy i nieprzerwanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 2 lat
 • W przypadku małoletnich, jeżeli jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub zostało mu przywrócone obywatelstwo polskie (wymagana jest zgoda drugiego rodzica)
 • Przebywa na stałe i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 10 lat, posiada zezwolenie na pobyt stały / zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE / zezwolenie na pobyt stały oraz stabilne i regularne źródło dochodu, a także prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego

Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP

 • Jeśli nie chcesz czekać na spełnienie przez wojewodę ustawowych warunków do uznania za obywatela, możesz złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego do Prezydenta RP. Proces ten wymaga szczególnej staranności w składaniu dokumentów oraz posiadania ważnej karty pobytu.

Jak uzyskać pomoc?

Skontaktuj się z nami

Wystarczy skontaktować się z nami pod numerem

+48 735 460 057

Przejmiemy Twój biznes

Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie w celu otwarcia firmy lub innego problemu w możliwie najkrótszym czasie. Odbierzemy Twoją paczkę dokumentów, wypełnimy wszystkie dokumenty i złożymy za Ciebie!

Otrzymasz swój dokument

Wykonujemy całą pracę i powiadamiamy Cię, gdy wszystko jest gotowe!

Zalety naszej firmy

Doświadczenie i kompetencje

Istniejemy na rynku od ponad 2 lat, a ponadto zatrudniamy osoby po polskich uczelniach, które znają wszystkie zawiłości pracy z dokumentami i urzędami

Szybkość i minimalizacja ryzyka

Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy szybko i sprawnie zajmują się najbardziej skomplikowanymi sprawami. W Polsce nie ma dla nas sytuacji beznadziejnych

Indywidualne i profesjonalne podejście

Pomożemy Ci w każdej kwestii prawnej i nie będziesz musiał martwić się o swoje dokumenty

  Być może nie znalazłeś odpowiedź na pytania, którego szukałeś?

  Możesz nam to opisać i zostawić prośbę, przejrzymy ją i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe