fbpx

Czym jest zezwolenie na pobyt w polsce i jego zalety?

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce (zezwolenie na pobyt w Polsce  – „karta czasowego pobytu”) jest dokumentem, który daje cudzoziemcowi zezwolenie na legalny pobyt w Polsce powyżej 3 miesięcy. W przypadku pozytywnej decyzji organów państwowych cudzoziemiec otrzymuje dokument urzędowy – zezwolenie na pobyt (kartę czasowego pobytu).

Img
Nie ma potrzeby wyrabiania wizy co roku
Podróżowanie po Europie bez wizy
W przyszłości możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego
Możliwość połączenia członków rodziny do swojej karty pobytu

Cele pobytu w Polsce, na które można uzyskać zezwolenie na pobyt:

Wykonywanie pracy

Aby uzyskać kartę pobytu ze względu na pracę, musisz mieć ważną umowę z polskim pracodawcą. Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu wniosku to paszport, kopia ważnej umowy, potwierdzenie że pracodawca posiada środki finansowe oraz inne dokumenty

Praca wymagająca wysokich kwalfikacji

Aby uzyskać kartę pobytu ze względu na pracę, musisz mieć ważną umowę z polskim pracodawcą, potwierdzenie swoich kwalifikacji. Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu wniosku to paszport, kopia ważnej umowy i potwierdzenie, że pracodawca posiada środki finansowe. Na tej podstawie będziesz mógł otrzymać Niebieską Kartę - uprzywilejowaną kartę pobytu z ogromnymi możliwościami!

Studia - studia zaoczne, szkoła policealna

Aby uzyskać kartę pobytu na podstawie studiów zaocznych, należy posiadać ważną umowę z placówką edukacyjną w Polsce. Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu wniosku to paszport, kopia ważnej umowy najmu, potwierdzenie posiadania środków finansowych oraz dokumenty z placówki edukacyjnej.

Studia dzienne

Aby uzyskać kartę pobytu na podstawie studiów dziennych, należy posiadać ważną umowę z uczelnią wyższą w Polsce. Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu wniosku to paszport, kopia ważnej umowy najmu, potwierdzenie posiadania środków finansowych oraz dokumenty z uczelni.

Małżeństwo z obywatelem Polski

Aby uzyskać kartę pobytu czasowego na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim, należy być w związku małżeńskim z obywatelem polskim oraz pokazać dowód prowadzenia wspólnego życia. Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu wniosku, to paszport, akt małżeństwa i dowód stabilności finansowej. Przygotuj się także na kontrolę ze strony służb państwowych.

Połączenie z rodziną

Do uzyskania karty pobytu w celu połączenia z rodziną konieczne jest posiadanie statusu członka rodziny cudzoziemca, który posiada już zezwolenie na pobyt w Polsce albo jest w trakcie jego uzyskania. Status ten potwierdza akt małżeństwa lub akt urodzenia dzieci.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Uzyskanie karty pobytu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma komplikacjami, w zależności od rodzaju firmy, liczby pracowników oraz innych czynników. Jeśli potrzebujesz szczegółowej porady w tej kwestii, nie bój się do nas zadzwonić!

Inne okoliczności

Mamy również duże doświadczenie w pracy z legalizacją cudzoziemców na różnych podstawach i nawet w najtrudniejszych sytuacjach znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie problemu. Uwielbiamy trudne sprawy i zapraszamy do naszego biura!

90% naszych klientów

otrzymuje kartę pobytu w ciągu 5 miesięcy!

Zezwolenia na pobyt wydawane

jest na okres od 1 do 3 lat!

Img
 • CZEKASZ NA KARTĘ POBYTU DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY?
 • PRZEBYWASZ NIELEGALNIE W POLSCE?
 • CHCESZ SPRAWDZIĆ SWOJE DOKUMENTY?
 • MYŚLISZ, ŻE ZOSTANIESZ DEPORTOWANY?
 • Wygrywamy najtrudniejsze sprawy!
 • U nas znajdziesz najlepsze rozwiązanie!
 • Zalegalizowaliśmy setki przypadków nielegalnego pobytu
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z klientem i wiemy jak przyspieszyć każdą sprawę!

Czym jest pobyt stały w Polsce?

Zezwolenie na pobyt stały - to doskonałe rozwiązanie dla legalizacji pobytu cudzoziemców pragnących przebywać w Polsce na stałe na równych zasadach z obywatelami polskimi (z wyjątkiem udziału w polskich wyborach). Pobyt stały wydawany jest na czas nieokreślony, ale co 10 lat podlega wymianie bez konieczności potwierdzania prawa pobytu w kraju

Zezwolenie na pobyt stały - karta stałego pobytu

Img kto może dostać

Cele i warunki pobytu w Polsce, na podstawie których można uzyskać zezwolenie na pobyt stały:

Dzieci osób posiadających kartę „stałego pobytu” lub status rezydenta długoterminowego UE, pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • dziecko urodziło się lub zostało adoptowane po otrzymaniu przez rodziców zezwolenia na pobyt na terytorium Polski
 • dziecko urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce jednego z rodziców

Cudzoziemcy, którzy oficjalnie przebywali w Polsce przez długi czas:

 • od 5 lat - z zezwoleniem na pobyt wydanym w związku z posiadaniem statusu uchodźcy lub na podstawie ochrony uzupełniającej
 • od 10 roku życia – z zezwoleniem na pobyt wydanym ze względu na brak bezpiecznych warunków życia w państwie pochodzenia

Cudzoziemcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelami lub rezydentami RP:

 • oficjalnie zarejestrowane w związku małżeńskim ponad 3 lata temu
 • nieprzerwanie przebywający w kraju przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt wydanego na podstawie małżeństwa lub ze względów humanitarnych

Ofiary handlu ludźmi:

 • Które otrzymali na tej podstawie zezwolenie na pobyt i zamieszkiwali w tym statusie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 1 rok
 • Które współpracują z organami ścigania przy prowadzeniu dochodzeń śledczych lub sądowych
 • Które mają obawy o swoje życie i zdrowie potwierdzone przez polską prokuraturę przy powrocie do państwa stałego pobytu

Jak w najkrótszym czasie uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały?

1

Skontaktuj się z nami

Wystarczy skontaktować się z nami pod numerem.

+48 735 460 057
2

Przyjmujemy twoje sprawe

Analizujemy Twoją sytuację i proponujemy najlepsze rozwiązanie pozwalające uzyskać kartę pobytu w najkrótszym czasie. Zbierzemy niezbędne dokumenty, wypełnimy wszystkie dokumenty i złożymy wniosek!

3

Otrzymujesz kartę pobytu

Pozwolenie na pobyt dostajesz bez żadnych trudności, straty czasu i nerwów.

Korzyści z uzyskania zezwolenia na pobyt u nas

Nasze kompetencje = brak błędów w sprawie

Istnieje ogromna ilość szczegółów w procesie uzyskiwania dokumentów, przez które przechodziliśmy już setki razy, więc wszystko zostanie przez nas zrobione szybko, sprawnie i profesjonalnie!

Najlepsza decyzja

Zaproponujemy Ci najlepsze w tej chwili rozwiązanie. W Polsce istnieje ogromna ilość sposobów na legalizację, zaoszczędzimy pieniądze, czas i znajdziemy najlepsze rozwiązanie!

Twoje problemy = nasze problemy

Zrobimy za Ciebie wszystko, będziesz potrzebny tylko w niezbędnych przypadkach! Kontaktujemy się z Twoim pracodawcą i Urzędem za Ciebie!

  Być może nie znalazłeś odpowiedź na pytania, którego szukałeś?

  Możesz nam to opisać i zostawić prośbę, przejrzymy ją i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe