fbpx
Img

Pełnomocnictwo ogólne w Polsce. Jak i gdzie to zrobić?

Każdy ma swoje plany na życie za granicą. Są tacy, którzy chcą zostać na stałe, więc sprzedają swoje nieruchomości w ojczyźnie, są tacy, którzy potrzebują sprowadzić samochód do Polski. Otworzyć lub zamknąć biznes. Są też tacy, którzy muszą wysłać dziecko za granicę bez rodziców. Albo załatwić dokumenty do legalnego pobytu za pośrednictwem firmy.

Co łączy te przypadki?

Do każdego z nich potrzebne jest pełnomocnictwo ogólne.

Czym jest pełnomocnictwo ogólne w Polsce?

Pełnomocnictwo ogólne to ważny dokument, który pozwala upoważnić inną osobę do prowadzenia Twoich spraw. Termin ten oznacza to samo, co we Wspólnocie Niepodległych Państw.

Dlaczego potrzebuję pełnomocnictwa?

Najczęstsze powody wystawienia pełnomocnictwa to:

-Legalizacja (powierzasz swoją działalność profesjonalistom, dzięki czemu nie musisz osobiście udawać się do ogendy, a firma sama zajmuje się wszystkimi sprawami);

-Meldunek (rejestracja w Polsce);

-Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej;

-Przekraczanie granicy przez dziecko bez rodzica;

-rozwiązywanie kwestii majątkowych (kupno lub sprzedaż nieruchomości za granicą);

Istnieją również pełnomocnictwa ogólne i szczególne. Różnica polega na tym, że pierwsze upoważnia do wykonywania wszystkich czynności związanych z przedmiotem pełnomocnictwa, a drugie – do czynności szczególnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia pełnomocnictwa ogólnego w Polsce?

Aby uzyskać pełnomocnictwo ogólne w Polsce, należy posiadać następujące dokumenty:

– Paszport lub inny dokument tożsamości;

– Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości, jeśli to konieczne;

– Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pełnomocnictwa (np. akt urodzenia lub akt małżeństwa);

– Pełnomocnictwo, jeśli jest potrzebne

Gdzie mogę złożyć wniosek o pełnomocnictwo w Polsce?

Pełnomocnictwo w Polsce można uzyskać za pośrednictwem M&M Biuro. Posiadamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności, robimy to szybko i prawidłowo zgodnie z prawem. Jeśli potrzebujesz usług doradczych, możesz skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań.

Okres ważności pełnomocnictwa ogólnego

Okres ważności pełnomocnictwa ogólnego może być określony przez wnioskodawcę i może być bezterminowy lub tymczasowy. Jeśli jednak nie określono terminu, pełnomocnictwo jest ważne przez rok.

Rozstrzygnięcie

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego w Polsce może być konieczne w różnych sytuacjach i może być inne dla każdej sprawy. Ważne jest, aby przemyśleć wszystkie szczegóły procedury i mieć do czynienia tylko z rzetelnymi i godnymi zaufania profesjonalistami, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Potrzebujesz wystawić pełnomocnictwo ogólne w Polsce?

Skontaktuj się z nami!

+48 735 460 057

+48 532 317 831

(Wszystkie komunikatory)